KENAIKAN GAJI BERKALA

Kenaikan gaji berkala merupakan hak seorang PNS yang telah menjalani masa kerja 2 (dua) tahun. Hal ini merupakan bentuk penghargaan negara dalam hal peningkatan kesejateraan pegawai yang bersangkutan.

PERSYARATAN KENAIKAN GAJI BERKALA

  1. Surat Pengantar dari Instansi
  2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
  3. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir
  4. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai/SKP 1 (satu) tahun terakhir dengan semua unsur penilaian bernilai BAIK.